Han overtar stillingen etter Vidar Øyen som er tilsatt som ny områdeleder for Hjemmetjenesten.Bildet viser Geir Skog.

Geir Skog kommer fra stillingen som avdelingsleder ved hjemmetjenesten Mørkved.

Skog har lang erfaring som leder i ulike deler av Helse og omsorgstjenesten i Hadsel kommune før han kom til Bodø kommune i 2022. Han har blant annet vært enhetsleder for institusjonstjenesten i Hadsel kommune i til sammen 8 år.

– Vi ser frem til å få med Geir på laget, og dra nytte av hans kompetanse og erfaring til å lede og utvikle institusjonstjenestene ved Hovdejordet og Vollsletta sykehjem framover, sier Kirsten Willumsen, områdeleder institusjonsområdet.

Geir Skog vil tiltre stillingen i løpet av august.