- Tilbakemeldingene så langt har vært kjempepositive, og jeg håper at så mange som mulig benytter seg av dette flotte tilbudet.

Det sier prosjektleder Jannike Edvardsen som tirsdag 19. april kunne invitere lokale lag og foreninger til workshop på Bratten aktivitetspark, der representanter fra 17 lag og foreninger deltok.  

- Flott tiltak
Bente Haukås, leder for velferdsutvalget i Bodø kommune, sto for åpningen av workshopen.

- Jeg synes dette er et flott og viktig tiltak for å inkludere barn og unge i fritidsaktiviteter.  Å investere i barna er å investere i vår felles framtid. Ved å gi barn tilgang til fritidsaktiviteter, kan flere få blomstre og oppleve mestring, sier Haukås.

- Deltakelse i fritidsaktiviteter forebygger utenforskap. Det handler om å få oppdage og utvikle talenter hos en selv, og å få kjenne mestring når man behersker eller lærer noe nytt. Det handler om å få lære sosiale ferdigheter og kanskje også få innta en annen rolle enn den man har i klassegruppa på skolen, sier Bente Haukås.

800 kroner i halvåret
Fritidskortet i Bodø har en verdi på 800 kroner per halvår, og er klart til bruk fra og med 2. mai 2022.

Dette er i første omgang et tilbud for barn i alderen 10-13 år.

Fritidskortet kan betale for deltakeravgift til faste organiserte aktiviteter direkte til aktivitetstilbyderne. Dette kan eksempelvis være fotballaget, karateklubben, eller andre fritidsaktiviteter som krever deltakeravgift.

- Enkelt å bestille
Håkon Lien Johansen, prosjektrådgiver i Friskus sosialentreprenør, ledet selve workshoppen med hovedmål om å informere om hvordan man går fram for å registrere seg for dette digitale fritidskortet.

Prosjektleder Jannike Edvardsen påpeker at alle som er i alderen fra 10 år og fram til fylte 14 år kan laste ned kortet.

- Man trenger ikke å gå via et lag eller forening for å laste ned fritidskortet, men foresatte kan gjøre det på vegne av barna, sier Edvardsen og fortsetter: 

- Det er enkelt og fort gjort å bestille fritidskortet og vi håper så mange som mulig vil få glede av dette. 

 Bente Haukås, Håkon Lien Johansen og Jannike Edvardsen inviterte til Workshop tirsdag 19. april.

 Bente Haukås, Håkon Lien Johansen og Jannike Edvardsen inviterte til Workshop tirsdag 19. april. 


Om Fritidskortet for barn og unge i Bodø:  

  • FRISKUS er den digitale løsningen for Fritidskortet i Bodø. Her kan barn og unge hente sitt digitale fritidskort, og betale for deltakeravgift til faste organiserte aktiviteter direkte til aktivitetstilbyderen gjennom FRISKUS.  
  • Fritidskortet i Bodø har en verdi på kr 800 pr. halvår. For at barn og unge skal kunne benytte Fritidskortet til å betale for deltakeravgift, må aktivitetstilbyderen være registrert i FRISKUS, og bli godkjent som aktivitetstilbyder der Fritidskortet kan benyttes.
  • Fritidskortet er et virkemiddel for å realisere målet i Fritidserklæringen om at alle barn og unge skal få delta på en fritidsaktivitet sammen med andre, uavhengig av sosioøkonomisk bakgrunn. Fritidskortet vil bidra til å redusere økonomiske utfordringer knytt til deltaking på fritidsaktiviteter.​

Informasjon om bodo.friskus.com: 

  • Aktivitetskalenderen Bodo.friskus.com er en aktivitetskalender og frivilligverktøy som Bodø kommune tilbyr gratis til alle innbyggere, lag og organisasjoner og andre aktivitetstilbydere.
  • Frivillige lag og organisasjoner får vist seg fram, lagt aktiviteter i kalenderen og søkt etter frivillige til ulike oppdrag. Innbyggerne får en lett tilgjengelig oversikt over tilbudet i Bodø, der de kan melde seg på aktiviteter og frivillige oppdrag via kalenderen.
  • Etter hvert som kalenderen fyllest opp av aktiviteter fra frivillige lag og organisasjoner, andre aktivitetstilbydere og kommunale tjenester, kan en lett finne aktiviteter innen sine interesseområder.  
  • Er du ny i kommunen eller bare vil engasjere deg, er en kikk innom Bodo.friskus.com en fin måte å finne ut hva som skjer i Bodø.