Gjennom den digitale plattformen bodo.friskus.com, kan barn, i første omgang mellom 10-13 år, hente et digitalt fritidskort og betale for deltakeravgift til faste organiserte aktiviteter direkte til aktivitetstilbyderne. Dette kan eksempelvis være fotballaget, karateklubben, eller andre fritidsaktiviteter som krever deltakeravgift.

Fritidskortet i Bodø har en verdi på kr 800 pr. halvår. 

For at barn skal kunne benytte fritidskortet til å betale for deltakeravgiften, må aktivitetstilbyder være registrert i bodo.friskus.com og bli godkjent slik at fritidskortet kan benyttes.

Fritidkortet er klart for bruk den 2. mai, og det vil gjennomføres en workshop 19. april for innføring i registreringssystemet som kreves for å få tilgang på aktivitetskortet.

Link til arrangementet finner du her: https://bodo.friskus.com/events/7c362154-c994-468f-9240-d80fbfd4c92d