- De siste ukene har vært veldig spesielle for oss alle. Norge og Verden er i en alvorlig situasjon. Det er derfor utrolig viktig at vi fortsetter en felles innsats for å hindre smittespredning, sier ordfører Ida Pinnerød.

Sammen med kommuneoverlege Jim André Dahl ber ordføreren nå om at folk fortsetter å følge alle lokale og nasjonale råd og tiltak for å hindre smittespredning av koronaviruset.

- Den innsatsen vi alle gjør nå er av stor betydning for å begrense smittespredning i tiden som kommer, sier Jim André Dahl.

Ingen nye smitte-tilfeller i Bodø
Lørdag er det fortsatt seks personer i Bodø som er registret som smittede av koronaviruset.

- Smittetilfellene vi kjenner til er alle fra vinterferieuka og tiden før. Smittetidspunktet ligger derfor mellom én og to uker tilbake i tid. Så vi har ingen kjente nye tilfeller etter dette, sier kommuneoverlege Jim André Dahl.

Alle tilfellene kommer utenfra
Han opplyser videre om at alle de seks er blitt smittet av koronaviruset utenfor Bodø.

- Fem av dem fra besøk i utlandet og én av dem mest sannsynlig på et fly i Norge. Det er altså ikke påvist lokal spredning per nå, og det er bra, sier kommuneoverlegen.

- Koronaviruset oppstår ikke bare plutselig, men er kommet til Norge fra utlandet, sier Dahl videre.

Han sier det er en svært omfattende jobb med smittesporing for hvert enkelt tilfelle.

- Smittesporingen er en omfattende sjekk som gjøres på alle smittede med kartlegging av hele bevegelsesmønsteret de siste 24 timene fra første symptom. Alle de seks som har testet positivt på koronavirus i Bodø har vært veldig samarbeidsvillige, og har hatt veldig god kontroll og delt all viktig info med oss, sier Dahl og fortsetter:

- Dette er veldig viktig i arbeidet for å hindre smitte.

Stolte av bodøværingene
Nå ber ordføreren og kommuneoverlegen om at folket fortsetter den gode innsatsen, overholder smittevernkravene og karantenebestemmelsene - og fortsatt tar alle viktige forholdsregler i den videre jobben for å hindre smittespredning.

- Vi er skikkelig stolte av bodøværingenes innsats. Hvis folk fortsetter slik og er like flinke i tiden som kommer, så skal vi sammen gjøre så godt vi kan for å begrense smittespredning, sier Ida Pinnerød og Jim André Dahl.

Se mer informasjon på: Bodo.kommune.no/korona