Prognosene viser generelt ustabile forhold og kommunen følger situasjonen nøye.

Bodø kommune oppfordrer folk til å være varsom når de ferdes ute.

Velg turer ditt nærmiljø og velg områder og aktiviteter med lav risiko.

Unngå turer/ferdsel i bratt terreng, samt utløpssoner for skred.