Fredag ettermiddag ble det sendt ut kokevarsel på vann fra Saltstraumen vannverk. Dette grunnet avvik i vannprøver fra vannverket.

- Svarene på vannprøvene som ble sendt videre til analyse, er nå kommet og det er fortsatt kokevarsel på vannet, sier drifts- og produksjonssjef Bjørn-Inge Ingvaldsen, Teknisk avdeling i Bodø kommune.

Han sier at det derfor sendes ut ny melding onsdag om at kokevarselet opprettholdes for alle vannabonnenter fra Saltstraumen vannverk – i området fra Skålbones til Valnes.

- Bodø kommune driver med nøye overvåkning av drikkevannskvaliteten og det er nå funnet noe som muligens kan være en forurensning av drikkevannet, nærmere bestemt en parasitt som heter Giardia lamblia, sier kommuneoverlege Kai Brynjar Hagen.

- Det er viktig å påpeke at det er en minimal fare for at dette skulle gi noen som helst negativ konsekvens. Men fordi det er en liten usikkerhet knyttet til dette, har vi gått ut med kokevarsel. Dette er for å være på den sikre siden, sier Kai Brynjar Hagen. 

Drifts- og produksjonssjef Bjørn-Inge Ingvaldsen ved Teknisk avdeling sier kokevarselet vil gjelde helt til ny informasjon blir gitt fra kommunen.

- Vi overvåker vannet og jobber kontinuerlig med å se på tiltak.  Vi fortsetter å ta vannprøver som vi sender videre til analyse, sier Bjørn-Inge Ingvaldsen.