Fredag 31. januar var det klart for lansering av et pilotprosjekt for 5G-nett i Bodø, med en markering på rådhuset klokken 11.00.

– Dette er viktig og en flott mulighet for Bodø kommune til å være med i utviklingen av det nye 5G-nettet – som gir nærmest uante muligheter, sier rådmann Rolf-Kåre Jensen.

– En liten forsmak
I Bodø har Telenor montert en 5G-basestasjon på Postgården som skal dekke deler av Bodø sentrum. I tillegg vil ytterligere én 5G-basestasjon bli montert på Jakhellngården.

I pilotprosjektet i Bodø skal man se på hvordan 5G-nettet kan brukes i helsesektoren. 

Bodø kommune, ved ForUT-teamet, har mottatt 5G-utstyr for montering på rådhuset, samt 5G-telefoner, for bruk i piloten.

I tillegg vil også anslagsvis ti små- og mellomstore bedrifter i Bodø inviteres til å bli med i pilotprosjektet for å teste hvordan deres kommunikasjonsbehov kan ivaretas med 5G.

– Med åpningen av Nord-Norges første 5G-pilotprosjekt i Bodø skal publikum og næringsliv få en liten forsmak for hva som kommer i fremtiden. Her skal vi teste fremtidenes supernett med spesielt fokus på næringsliv og helsesektoren og høste erfaringer som kommer kunder til gode når vi lanserer 5G kommersielt senere i år, sier Ove Fredheim, leder i Telenor Bedrift.

Telenor

Utvikling av nye tjenester
Bodø kommune har fra før et svært godt samarbeid med Telenor innen digitale helsetjenester og velferdsteknologi.

Bodø kommune er utviklingspartner med Telenor innenfor nye eHelse-anvendelser og er blant annet allerede i gang med utprøving av medisinsk avstandsoppfølging av KOLS-pasienter gjennom et felles innovasjonssamarbeid.

5G-nettet kan komme til å spille en viktig rolle i helsesektoren, særlig med tanke på utvikling av nye tjenester som digitalt tilsyn og avstandsoppfølging noe som kan gi pasienter bedre oppfølging og gjøre det mulig for eldre å bo lengre hjemme.

- Bruk av 5G i helsetjenesten legger til rette for videostrømming og måleavlesninger av høy kvalitet, med lav forsinkelse, god stabilitet og stor sikkerhet, sier Terje Jørgensen, leder eHelse arkitektur, ForUT, Digitaliserings- og IKT-kontoret i Bodø kommune.

bilde

Flere muligheter
5G-nettet åpner også for spennende muligheter for innovasjon for smart-byen Bodø - som allerede er godt i gang med å ta i bruk ny teknologi, blant annet innen miljøvennlige transportløsninger i kommunen.

For eksempel anvendes nye mikrosensorer og datainnsamling gjennom «Tingenes Internett (IoT)» allerede til å vise luftforurensning og transportsituasjonen i Bodø kommune.

5G kan gi enklere tilgang til store datamengder i sanntid - som kan gi viktig innsikt og bidra til å styrke både næringslivet og det kommunale tjenestetilbudet.