Dette ble enstemmig vedtatt av formannskapet i Bodø kommune i et ekstraordinært møte torsdag 4. mars.

På grunn av smitte-situasjonen i Bodø ble det 26. februar innført en midlertidig forskrift om smitteverntiltak i Bodø – og som skulle gjelde til og med fredag 5. mars klokken 00:00.

Denne blir nå videreført og trer i kraft 6. mars klokken 00:00 og gjelder til og med 11. mars 2021 klokken 24:00.

HER ER NOEN HOVEDPUNKTER FRA FORSKRIFTEN:
Private sammenkomster og arrangementer: Det ikke tillatt å arrangere eller delta på sammenkomster som finner sted i eller i tilknytning til en privat bolig eller fritidsbolig, og der flere enn 5 gjester i tillegg til de som bor i boligen er til stede samtidig. Det kan ikke være flere enn 10 personer på innendørs arrangementer i lånte/leide lokaler eller offentlig sted. Det kan ikke være flere enn 100 personer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser. Dette gjelder selv om krav til avstand er ivaretatt.

Stenger ned: Idrettshaller og treningssentre må holde stengt, med noen få unntak. Svømmehaller, badeland, spaanlegg og lignende må også holde stengt, men med noen få unntak. Innendørs fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder der det pågår underholdnings- og fritidsaktiviteter – må også stenge.

Skjenkestopp: Det innføres skjenkestopp for alle steder som har skjenkebevilling. Serveringssteder skal også registrere kontaktopplysninger til gjestene før servering.

Den midlertidige forskriften kan du lese i sin helhet på kommunens nettside:
https://bodo.kommune.no/lokale-korona-bestemmelser/category3319.html

Her ligger både dokumentet med den midlertidige forskriften som gjelder til og med fredag 5. mars. og det nye dokumentet med forskriften som gjelder fra klokken 00:00 6. mars og til og med 11. mars.