Formannskapet i Bodø vedtok, enstemmig,  torsdag å forlenge den midlertidige forskriften om smitteverntiltak for Bodø kommune.

Anbefalingen om bruk av munnbind fortsetter.

Det var 26. februar denne midlertidige forskriften ble innført, den vedtas for én uke om gangen, og kan forlenges.  

Nå er den altså vedtatt å gjelde fra 12. mars og til 25. mars – og det med noen få endringer.

Det er særlig om antall personer på arrangementer det nå er blitt strengere.

Nå kan det kun være 20 personer på innendørs arrangementer der publikum sitter på faste, tilviste plasser. (Tidligere var dette 100 personer.)

Det er ikke tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster innendørs på offentlig sted eller i leide eller lånte lokaler, der det er flere enn 10 personer til stede samtidig.

Antallet inkluderer evt. arrangører og støttepersonell.

HER ER NOEN HOVEDPUNKTER FRA FORSKRIFTEN:

Private sammenkomster og arrangementer: Det ikke tillatt å arrangere eller delta på sammenkomster som finner sted i eller i tilknytning til en privat bolig eller fritidsbolig, og der flere enn 5 gjester i tillegg til de som bor i boligen er til stede samtidig. Det kan ikke være flere enn 10 personer til sammen på innendørs arrangementer i lånte/leide lokaler eller offentlig sted.

Det kan ikke være flere enn 20 personer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser. Dette gjelder selv om krav til avstand er ivaretatt.

Holder stengt: Idrettshaller og treningssentre må holde stengt, med noen få unntak. Svømmehaller, badeland, spaanlegg og lignende må også holde stengt, men med noen få unntak. Innendørs fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder der det pågår underholdnings- og fritidsaktiviteter – må også holde stengt.

Skjenkestopp: Det er innført skjenkestopp for alle steder som har skjenkebevilling. Serveringssteder skal også registrere kontaktopplysninger til gjestene før servering.

Munnbind: Anbefalingen om bruk av munnbind fortsetter.