• Her kan du lese forskriften i sin helhet

- Kommunene i Nord-Norge har tatt nødvendige forholdsregler, og etter det jeg har fått opplyst samtidig gjort unntak slik at landsdelen får nødvendige varer og tjenester, sier Befring. 

Om personer som kommer reisende sørfra
Bodø kommune forlenger de lokale forskriftene om utvidede karantenebestemmelser. 

Det opplyste smittevernoverlege Kai Brynjar Hagen om i forbindelse med tirsdagens pressekonferanse fra rådhuset. (Se sendingen i opptak under.)

I den lokale forskriften skal det stå at personer som kommer reisende sørfra, nærmere bestemt fra alle områder sør for Dovre, og som ikke kan påvise at de er smittefri, skal oppholde seg i hjemmekarantene i syv dager. Dersom det i løpet av denne tiden ikke er påvist at vedkommende er fri for smitte, forlenges den med syv dager. 

Kommunaldirektør Arne Myrland i helse- og omsorgsavdelingen i Bodø kommune, presiserer at alle som kommer sørfra og til Bodø selvsagt fritt kan reise hjem.

- For eksempel kan studenter som kommer fra Oslo og til Bodø selvsagt fritt reise hjem igjen når de ønsker det, men så lenge de er her skal de være i hjemmekarantene, sier kommunaldirektøren som også deltok under tirsdagens pressekonferanse.

Uklarhet rundt forskriftene i media
Myrland påpeker viktigheten av den lokale forskriftene.

- Kommunene har en plikt til å ivareta lokalbefolkningen i en pandemi, men vi skal ha bestemmelser som er i samsvar med smittevernloven, sier Myrland og fortsetter:

- På grunn av usikkerheten, blant annet i media, rundt spørsmålet om kommunene har adgang til å lage egne lokale forskrifter som dette, har Bodø kommune valgt å innhente en ekstern juridisk vurdering fra en av Norges fremste eksperter innen helserett; Anne Kjersti Befring.

- Vi noterer oss at hun støtter Bodø kommune og sier kommunene har adgang til å lage lokale forskrifter med hjemmel i smittevernloven, så lenge de er nødvendige og forholdsmessige, sier kommunaldirektør Arne Myrland.

Roser kommunen
Anne Kjersti Befring, til daglig førsteamanuensis ved juridisk fakultet på Universitetet i Oslo, ønsker å rose Bodø kommunes jobb med de lokale forskriftene for smittevern.

- Kommunene har både rett og plikt til å lage egne lokale forskrifter med hjemmel i smittevernlovens paragraf 4-1. Jeg vil rose Bodø kommune, og andre nordnorske kommuner, som gjennom riktig bruk av smitteloven antakelig har bidratt til å forsinke smittespredning av COVID-19 i Bodø og Nord-Norge, sier Befring.

- I en usikker tid er det vanskelig å uttale seg sikkert om tiltakene er tilstrekkelige og nødvendige. Når kommunene sørger for pragmatiske ordninger for å kunne levere varer og tjenester kan dette neppe anses som uforholdsmessige inngrep. Dette dreier seg verken om internering eller om fullstendig isolering, sier Anne Kjersti Befring.