- Det er helt supert å være lærling i Bodø kommune. Vi får god oppfølging og lærlingetjenesten er der for oss fra start til slutt.

Det sier Rikke Åselid Monsen (19) og støttes i det utsagnet av Jama Abdi Sharif Ali (30) og Amalie Thomassen (18).

De er tre av til sammen 103 lærlinger som i skrivende stund har Bodø kommune som sin lærebedrift.

- Anbefaler å være lærling
Mens Rikke Åselid Monsen er lærling som barne- og ungdomsarbeider og jobber på Mørkvedmarka barnehage, så har Jama Abdi Sharif Ali og Amalie Thomassen begge sitt arbeidssted på Stadiontunet sykehjem som lærlinger i henholdsvis kontor- og administrasjonsfaget og helse- og omsorgsarbeiderfaget.

Alle tre er i dag midtveis i sine to år som lærling i kommunen.

- Det har vært en veldig fin erfaring så langt, og jeg trives veldig godt som lærling i kommunen, sier Jama Abdi Sharif Ali.Lærlinger i Bodø kommune

Det synes også Amalie Thomassen.

- Det er veldig bra at man har en utdanning når man er ferdig, men også mulighet til videre utdanning, sier Thomassen.

Alle tre er også enige om at de vil anbefale andre å bli lærling i Bodø kommune.

 

Stolt ordfører
Torsdag var det klart for markering av at Bodø kommune har nådd målet om 100 lærlinger i 2019, med feiring i bystyresalen. Det var servering av kake, kaffe og brus, og det var musikalske innslag ved Kim Lie.

Blant dem som talte til de mange oppmøte, var ordfører Ida Pinnerød.

- Jeg er stolt av alle som har stått på for å få dette til, sier ordføreren og fortsetter:

- Aller mest stolt er jeg av hver eneste lærling som går inn i viktige jobber for framtida, og som dermed viderefører en mer enn tusen år gammel tradisjon om å gå inn i arbeidslivet ved å lære av de beste.

Fornøyd fylkesråd
Fylkesråd for utdanning i Nordland, Hild-Marit Olsen, påpeker at selv om hun tidligere har vært ganske så streng med Bodø kommune som lærebedrift, er hun i dag svært godt fornøyd med den jobben som gjøres her i kommunen.

-  Bodø kommune som lærebedrift har tatt et stort steg i riktig retning, sier Olsen.

- I hele Bodø har vi registrert 469 løpende lærekontrakter fordelt på 153 lærebedrifter. Av disse har altså 103 lærlinger i dag Bodø kommune som sin arbeidsgiver, og som dermed er den største lærebedriften i Bodø, sier Hild-Marit Olsen.

Satser stort
Bodø kommune satser stort på yrkesfagutdanning, og har altså nådd målet om 100 lærlinger i drift, til sammen i kommunens ulike virksomheter, i 2019.

- I dag er det registrert 103 lærlinger. Det føles fantastisk bra å ha lykkes med å nå dette målet, sier Anne Kathrine Sølberg, leder for lærlingetjenesten i Bodø kommune,

Lærlingetjenesten har siden 24. juni i år rekruttert 47 nye lærlinger.

- Vi skal fortsette å jobbe for være en god lærebedrift og som legger godt til rette for den enkelte lærling, sier Anne Kathrine Sølberg.

Flere fag
Bodø kommune har lærlinger innen mange forskjellige fagområder.

De tre største fagene er helsefag, barne- og ungdomsarbeiderfaget og kontor- og administrasjonsfaget.

I tillegg har kommunen lærlinger i følgende fag: IKT-service, reiseliv, logistikk, bilmekaniker lette kjøretøy, anleggsgartner, institusjonskokk.

Bodø kommune har også godkjenning i fagene IKT-drift og aktivitør, men er i dag uten lærlinger i disse fagene.