De to barnehagene det gjelder er Alsgård Fus barnehage og Tusseladden barnehage.

- Begge steder er det satt inn tiltak med vasking med klorin på overflater, og håndvask med såpe og vann. Det har ført til at tallet på syke barn er på hell i de to barnehagene, sier smittevernoverlege Kai Brynjar Hagen i Bodø kommune.

Magne/tarm-syke
Entero er en virus-gruppe som hos barn blant annet gir halsplager, feber og mage/tarm-sykdom.

– Spesielt ved Alsgård Fus barnehage har dette ført til at flere har vært syke, men de siste dagene har antallet tilfeller gått ned, sier Hagen. Men uansett er det viktig at alle barnehager og skoler nå er nøye med renholdet slik at man unngår spredning.

– Og her hjelper det ikke med spriting. Det er vann og såpe og klorin som gjelder, sier Hagen.

Mer alvorlig for voksne
Entero-viruset har også smittet fra barn til vokse, og her har tre personer vært lagt inn på sykehus.

– Hos voksne har viruset slått ut som hjernehinnebetennelse, men alle de tre pasientene er ikke lenger under sykehus-behandling, sier Hagen. Han understreker at denne typen hjernehinnebetennelse ikke må forveksles med den baktrielle smittsomme hjernehinnebetennelsen blant voksne.