SFO vil også være stengt ved de to aktuelle barneskolene.

Ny beskjed vil bli gitt i morgen, tirsdag 23.03.

Elever og foresatte ved de aktuelle skolene vil få informasjon gjennom skolenes egne informasjonskanaler.

SE OGSÅ: Hjemmeskole for fire skoler