- Jeg er veldig glad for å ha fått dette tilbudet. Det er en utrolig spennende jobb som er særlig viktig for store grupper av innbyggere i Bodø. Jeg gleder meg til å starte opp ut på høsten. Det skal bli veldig fint å jobbe i kommunal sektor igjen, sier Elin Eidsvik.

Elin er i dag rektor ved Knut Hamsun videregående, og overtar jobben som kommunaldirektør når Arne Øvsthus går av med pensjon.

Elin har allsidig høyre utdanning, som omfatter cand polit, lærerutdanning og rektorutdanning. Hun har mangeårig erfaring som rådmann i Hamarøy og rektor ved videregående skole. Og hun har også tung kommunalpolitisk erfaring; bla som nåværende varaordfører i Hamarøy, et verv hun nå vil søke fritak fra.  

- Jeg er svært fornøyd med ansettelsen av Elin Eidsvik. Hun har en utdanningsbakgrunn og praksis som er svært relevant for stillingen. Og hun har god erfaring fra kommunesektoren generelt, og ikke minst kjenner hun forholdet politikk og administrasjon. Av de seks søkerne til stillingen, var Elin den beste kandidaten. Vi gleder oss til hun begynner i jobben hos oss, sier rådmann Rolf Kåre Jensen.