Det er iverksatt en rekke tiltak for å hindre smittespredning av koronaviruset (COVID-19).

- Få av dem som har luftveissymptomer har COVID-19. For å unngå at de få som er smittet skal spre sykdommen videre, må alle som har symptomer på akutt luftveisinfeksjon holde god avstand til andre folk og følge de karantenebestemmelsene som gjelder til enhver tid, sier Kai Brynjar Hagen og Tor Claudi og fortsetter:

- I Bodø er vi i den situasjonen at veldig få er påvist smittet. For å beholde denne gunstige situasjonen lengst mulig ber vi folk fortsette å følge rådene og bestemmelsene fra myndighetene.