Før årsskiftet gikk Bypakke Bodø i gang med det store prosjektet i Bodø sentrum, med oppgraderingen av Sjøgata. Prosjektets første fase går fra Hålogalandsgata til Professor Schyttes gate.

Et levende bymiljø

Videoen tar oss med gjennom Sjøgata, fra Hålogalandsgata i vest til rundkjøringen ved jernbanestasjonen i øst. Utbyggingen på Hundholmen plass er også tatt med i fremstillingen.

– Hundholmen plass ligger i tett tilknytning til Sjøgata. Sammen gir de to prosjektene et godt grunnlag for et attraktivt og inviterende bymiljø for alle trafikantgrupper, sier Truls Eirik Moan. Han er prosjektleder for Bypakke Bodø i Bodø kommune.

Videoen gir svar

– Vi opplever at mange naturligvis er nysgjerrige på hva de kan vente seg når prosjektet står ferdig, sier han og fortsetter:

– Du skal aller helst være fagperson for å forstå arbeidstegningene. Da er det fint at videoen kan gi bedre svar for alle andre som også vil følge med.

Moan håper videoen gir svarene mange søker, og at den blir tatt godt imot. Samtidig legger han til at omfanget av prosjektet ikke kommer til syne i videoen.

Kompleks infrastruktur

– I deler av prosjektområdet er infrastrukturen under bakken gammel og moden for utskiftning. Derfor tar vi sikte på å bytte ut og erstatte den med nye og ikke minst varige løsninger, sier prosjektlederen.

Det gjør at store deler av arbeidet i prosjektet foregår under bakken. Noen steder må de grave seg så langt som 3 meter ned i bakken.

– Det er ikke bare en makeover, men også en langsiktig oppgradering av sentrumsgata, sier Truls Eirik Moan.