Krysset ligger mellom de etablerte anleggsområdene i Sjøgata og har frem til nå vært åpent for gjennomkjøring. For en periode fremover blir krysset stengt, mens det pågår bygging der.

Endret kjøremønster

Som bildet over viser, blir Sandgata toveiskjørt mellom Sjøgata og Dronningens gate med inn- og utkjøring i Dronningens gate. 

For å sørge for adkomst til Tollbugata blir også den åpnet for kjøring i begge retninger, med utkjøring i Sjøgata mot øst.

Illustrasjonen viser at Tollbugata blir toveiskjørt med utkjøring i Sjøgata mot øst.

Tollbugata blir toveiskjørt med utkjøring i Sjøgata mot øst. Illustrasjon: Bodø kommune. 

– Krysset åpnes etter planen for trafikk igjen i midten av mai, sier prosjektleder for Bypakke Bodø i Bodø kommune Truls Eirik Moan. Da blir kjøremønsteret som i dag.

Busstopp flyttes midlertidig

Stengingen av krysset medfører også en endring i bussrutene for langrutebussene, da stoppet på sentrumsterminalen ikke kan benyttes. Det gjelder for rute 100, 200, 300 og 400. Langrutebussene får midlertidig busstopp i Dronningens gate.

Illustrasjonen viser de midlertidige busstoppene i Dronningens gate, for rute 100, 200, 300 og 400.

Midlertidige busstopp i Dronningens gate er markert med røde piler. Midlertidig busskur er markert i blått. Illustrasjon: Nordland Fylkeskommune.