Lekeplassen på torget kan per dags dato ikke nåes med barnevogn og rullestol. Derfor etableres det nå en rampe, med sklisikkert dekke, håndløper og belysning. Trappetrinnene og amfi-trinnene berøres ikke av løsningen.

For å få plass til rampen tømmes og transformeres deler av plantebrønnen ved siden av trappeløpet.

Bodø kommune jobber nå med å tine siste del av plantekassen.

Planen er å fortsette å grave allerede førstkommende mandag.

Det er fortsatt en viss usikkerhet for at prosjektet ikke kan gjennomføres, dette fordi vi på det nåværende tidspunkt ikke vet med sikkerhet hvilke konstruksjoner som kan dukke opp under resterende jordmasser. Det vi har sett til nå, og de stikkgravingene vi har foretatt, tyder på at det vil la seg gjennomføre.

Prosjektet antas å ta 3- 4 uker, og er avhengig av at kontinuiteten er god for at den fremdriften skal holde.