Landsomfattende rangering 

Dette er en landsomfattende rangering av norske kommuner etter hvor gode de er til å fremme tilrettelegging for boligbygging.   

Den enkelte kommune spiller en avgjørende rolle i å sikre innbyggernes boligbehov.  

  • Forhold som saksbehandlingstid, gebyrer, boligreserver og boligpriser har betydning for kommunens evne til å tilrettelegge for nok boliger.  

  • På disse parameterne ligger Bodø kommune høyt blant de 119 kommunene som har deltatt.  

I storkommune-kåringen, som omfatter de 20 mest folkerike kommunene i Norge, er Kristiansand den mest boligvennlige kommunen, foran Sandnes, og Bergen og Bodø på en delt tredjeplass.  

Kommune og næringsliv har sammen jobbet for å gjøre Bodø til en attraktiv kommune å bo i. 

Kommunens prestasjoner kan lastes ned her. 

Her kan du laste ned veiledning i hvordan man benytter nettløsningen.  

Lenke til NBBLs hjemmesider finner du her: