11 kommuner fra åtte ulike land har signert avtalen, deriblant Bodø og Tromsø fra Norge.

Felles utfordringer og muligheter
Målet med forumet er at lokalsamfunnene i Arktis skal få en sterkere stemme i saker som angår dem.

De arktiske lokalsamfunnene har mye til felles, med felles utfordringer og felles muligheter, og derfor har de også mye å lære av hverandre.

Ordfører Ida Pinnerød har signert avtalen for Bodø kommune.

Under etableringsmøtet i Akureyri på Island torsdag representerte rådmann Rolf Kåre Jensen Bodø kommune.

Mange temaer
Under møtet i Akureyri ble det diskutert mange ulike tema som kommunene ønsker å samarbeide om.

Det ble enighet om at forumet skal fokusere på de samme temaene som Arktisk råd den kommende perioden, siden et hovedmål for Arctic Mayors Forum er å bli observatør i Arktisk råd.

Det er åpent for at flere kommuner kan bli med i forumet.

Formannskapet til Arktisk råd er på Island i perioden 2019-2021, og hovedtemaene de vil jobbe med er:

Mennesker og samfunn i Arktis, Klima og grønn energi, arktisk marint miljø og et sterkere arktisk råd.

Disse kommunene har signert avtalen:

 • Sermersooq, Grønland
 • Akureyri, Island
 • Iqaluit, Canada
 • Anchorage, USA
 • Tórshavn, Færøyene
 • Tromsø, Norge
 • Rovaniemi, Finland
 • Oulu, Finland
 • Arkhangelsk, Russland
 • Bodø, Norge
 • Kemi, Finland

Bilde