Det viser en kommuneundersøkelse som ble gjennomført av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i januar i år, opplyser Fylkesmannen i Nordland i en pressemelding.

- Undersøkelsen viser også at de fleste kommunene i Nordland jobber jevnt over godt med beredskapsarbeidet. Noe vi er veldig fornøyd med, sier fylkesberedskapssjef Asgeir Jordbru i pressemeldingen.

Kommunene er, i sivilbeskyttelsesloven og forskrift om kommunal beredskapsplikt, pålagt å lage en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse), en overordnet beredskapsplan og dokumentere at de jobber systematisk og helhetlig med samfunnssikkerhet. I tillegg skal kommunene øve egen beredskap.

I DSBs kommuneundersøkelse for 2019 er kommunene blant annet spurt om arbeidet er gjennomført og oppdatert, og nærmere om innholdet i dokumentene.

Høyeste oppnådde poengscore i undersøkelsen er 30,2 poeng, og denne poengscoren ble kun oppnådd av Bodø kommune.

Bodø kommune har prioritert beredskapsarbeidet de siste årene, blant annet med ansatte som har utdannelse og erfaring rettet mot samfunnssikkerhet og beredskapsarbeid, opplyser Fylkesmannen i Nordland.

Les pressemeldingen i sin helhet på nettsiden til Fylkesmannen i Nordland her.