Kriseledelsen i Bodø kommune har hatt møter i helgen, og har kommet til følgende beslutning:

Idrettslagene bes utsette alt av innendørs treninger for lagidrett eller grupper for ungdom 13 år og eldre t.o.m. tirsdag 16. februar. Individuelle idretter og utendørs aktivitet kan gjennomføres som vanlig for ungdom 13 år og eldre. Brukere under 13 år kan fremdeles ha innendørs aktivitet.

 Ny vurdering gjøres tirsdag 16. februar.