Det sier Rune Lund Sommerseth, rådgiver ved seksjon for idrett og friluftsliv ved kulturkontoret i Bodø kommune.

 Det betyr at idrettslagene og de som organiserer og deltar i aktiviteten har et selvstendig ansvar for at smittevernreglene følges, påpeker Sommerseth.

Fordeler treningstimer
Idrettslagene trenger ikke søke om treningstimer på utendørsanleggene.

Bodø idrettsråd vil så snart som praktisk mulig fordele treningstimer mellom idrettslagene. Oppstart av aktivitet kan gjøres så snart timene er tildelte. Tildelingen gjøres i løpet av inneværende uke, og vil gjelde inntil videre, og sannsynligvis også i sommermånedene, sier Sommerseth.

  Gjelder inntil videre
- Åpning for organisert idrettslig aktivitet gjelder inntil videre. Skulle smittesituasjonen endre seg kan det bli endringer også på dette feltet, sier Rune Lund Sommerseth.

For åpningstider og mer informasjon om dette, se Bodø kommunes hjemmeside her:

 https://bodo.kommune.no/utendors-idrettsanlegg-apnes-for-organisert-aktivitet/category3135.html

- Gladmelding
Ordfører Ida Pinnerød presenterte denne nyheten under tirsdagens pressebrief fra rådhuset.

- Dette er ei gladmelding til idretten, og vi er veldig glade for at idretten kan begynne å komme i gang igjen, sa ordføreren under pressebriefen.

Her kan du se pressebriefen i opptak: