- Kommuneoverlegene har ikke kapasitet til å svare på alle søknader og henvendelser som kommer til kommunen om smittevern, sier helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune og sier spørsmålene kommer både fra næringsliv, lag og foreninger, og andre aktører.

Han vektlegger at det aller meste er regulert i sentrale, samt noen lokale, forskrifter.

- Vi ønsker at de ulike aktørene selv forsøker å finne svar og løsninger på nett, for eksempel på Helsedirektoratet og FHI sine nettsider, før de tar kontakt med kommunen. For næringsdrivende vil det for eksempel ofte være egne bransjestandarder som gjelder, sier Stian Wik Rasmussen.

Men helselederen sier videre at dersom man ikke finner svar og har spørsmål som i utgangspunktet skal til kommunen, så er det kommunens postmottak som gjelder.

- Vi vil oppfordre til alle slike henvendelser og forespørsler sendes på epost til postmottak@bodo.kommune.no. Så vil rette vedkommende i kommunen få din henvendelse, sier Stian Wiik Rasmussen.

Her er noen aktuelle lenker til informasjonssider på nett: 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/

https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus

https://www.regjeringen.no/no/tema/koronavirus/id2692388/