- Vi vet ikke om eller eventuelt når det blir flom, men det handler om å være føre var.

Det sier beredskapsleder Silje Valberg i Bodø kommune.

Beredskapslederen opplyser om at Bodø kommune har hatt kontakt med NVE om den mulige flom- og jordskredfaren.

- NVE fokuserer nå mye på dette med vårflom. Her i Bodø og Salten er det ekstremt mye snø i fjellene, mer enn det vanligvis er på denne tiden av året. Og så er det meldt både en del nedbør og høyere temperaturer og sol i dagene som kommer. Og da vil faren for flom være til stede, sier Valberg.

Det er meldt om jordskredfare, på gult nivå, i Nordland.

Misvær og Futelva
Leder for Byteknikk i Bodø kommune, Bjørn-Inge Ingvaldsen, redegjør for hva som er de mest utsatte stedene i kommunen ved en eventuell flom. 

- Ett av de mest utsatte områdene for flom er området der lakseelva kommer ut ved campingplassen i Misvær. Dette gjelder spesielt den nedre delen av campingområdet. Her vil vi anmode folk som har campingvogner og andre eiendeler om å flytte dette før en eventuell flom, sier Ingvaldsen. 

Et annet utsatt område er på Bertnes ved Futelva.

- Dette gjelder spesielt fra der elva går under jernbanen og nedover før den går mot havet, sier Bjørn-Inge Ingvaldsen.

Ber folk ta forholdsregler
Beredskapsleder Silje Valberg sier kommunen er i beredskap for en eventuell flom, men ber også folk om å ta sine forholdsregler.

- Det ene er å holde seg oppdatert om varslene fra NVE og varsom.no. Det andre er å ikke oppsøke farer som elver og vassdrag med høy vannføring, og å sikre og flytte verdier fra utsatte steder, sier Silje Valberg.

Her kan du lese mer om hva du kan gjøre for å forebygge skader når det er flom- og jordskredfare, på varsom.no:

https://varsom.no/flom-og-jordskredvarsling/hva-kan-du-gjore-for-a-forebygge-skader-nar-det-er-flom-og-jordskredfare/?ref=mainmenu