75 55 50 00

Du er her:

Artikler for Mars 2018

 • Vannkran

  Kommunale avgifter og saksbehandlingsgebyr

  Her finner du en oversikt over gjeldende kommunale avgifter og saksbehandlingsgebyr i Bodø kommune. Dette gjelder vann- og avløpsgebyr, slamavgift, tilknytningsgebyr og feie- og tilsynsgebyr. Du vil også finne noe informasjon omkring eiendomsskatt og renovasjonsgebyr.

 • Nytt rådhus

  Kunstutvalget har valgt to vinnere

  Nå er det klart hvem som skal gjennomføre kunstoppdraget i rådhuset.

 • Logo IRIS

  Ny forskrift for renovasjon i Bodø kommune

  En ny forskrift erstatter den eksisterende, som ble utformet etter at Iris ble satt i drift i januar 1994.

 • Planlagt nytt fortau på Hunstadringens østside.

  Bypakke Bodø – kommunal del

  STATUS | Også i 2018 vil det pågå flere anlegg fordelt over hele byen. Det bygges flere fortau, busstraséer og busstopper. Flere av anleggene vil kunne tas i bruk i løpet av året.

 • Tverrfaglig fagdag CFS/ME i Bodø

  I regi av Nasjonalt kompetansesenter og Helgeland sykehus inviterer Bodø Kommune til fagdag 22.mars 2018.

Arkiv