-  Vi synes det er kjempeflott at de vil være med oss på dette spleiselaget. Dette er et samarbeid som vi også har med sentrumsforeningen og de som driver med handel i sentrum, sier ordfører Ida Pinnerød.

Midlene er til bruk for nyinvestering eller oppgradering av eksisterende vinterbelysning i Bodø sentrum, og disse oppgraderingene vil gjøres i løpet av sesongen.

Banksjef for Salten i SpareBank 1 Nord-Norge, Bertil Sandvik Aas, opplyser om at banken gjennom Samfunnsløftet har delt ut til sammen to millioner kroner til mørketidslys.

- Det var 58 søkere til midlene og vi har gjort 23 tildelinger, deriblant til Bodø kommune, sier Aas.

 Banksjefen påpeker at Bodø kommune hadde levert en god søknad.

- Søknaden trigget oss litt ekstra fordi den spilte på dette med samhandlingen med næringslivet og handelsstanden. Er det noe vi er ekstra opptatte av nå, så er det nettopp at man kan være med å legge til rette for at folk handler lokalt. Og hvis det det å lyse enda bedre opp i sentrum kan hjelpe til med dette, så er det veldig bra, sier Bertil Sandvik Aas og fortsetter:

- Vi håper at tiltaket kan være et bidrag til å skape stemning og fremme lokal julehandel i Bodø. I år er det viktigere enn noen gang at vi bruker våre lokale butikker.

Det er ordføreren enig i.

- Det er viktig med lys i sentrum og vi ser at dette er tiltak som betyr mye for folk. I år er det kanskje ekstra viktig at folk inviteres til ei koselig tid i sentrum og kan gjøre julehandelen eller annen handel her, sier Ida Pinnerød.