Mandag  25. mai kl.08:00 opphører aksellastrestriksjoner på kommunale veier i Bodø Kommune.
Gjeldende aksellaster er i henhold til veiliste for Bodø Kommune.
Nærmere informasjon på www.bodo.kommune.no, eller ved henvendelse til Servicetorget tlf: 75 55 50 00.
Byteknikk