Med hjemmel i veitrafikkloven § 7 blir det om våren innført aksellastrestriksjoner i Bodø kommune. Informasjon om nøyaktig oppstarts- og sluttdato blir kunngjort separat. Aksellastrestriksjonene gjelder i henhold til veiliste for aksellastrestriksjoner. Opplysninger om hvilke veier dette gjelder får du via Bodø kommunes nettside eller via servicetorget i Bodø kommune på telefon 75 55 50 00.

Restriksjonene gjelder til Bodø Kommune annonserer opphevinger.

Det er fritak for restriksjoner på følgende transporter:
Rutegående persontransport, brann-, bergnings- og renovasjonsbil.