Dagsenteret har som mål å øke livskvaliteten, forebygge depresjon og ensomhet, samt god ernæring. Vårt fokus er sosialt samvær og driver med ulike aktiviteter.

Om dagsenteret

Vi har plass til inntil 10 personer pr dag, som blir hentet til og fra dagsenteret med egen buss.

Vi holder til i 1.etasje ved Sølvsuper helse- og velferdssenter.

Tilbud

Vi har frokost kl.10.00 og middag kl.13.00 - det er sosialt og hyggelig å spise i fellesskap.  Det stimulerer matlysten å spise sammen med andre.

Middagen blir laget her på “Cafe Sølvsuper”.

 

Vi har ulike aktiviteter som kan bidra til økt livskvalitet

  • Bingo, spill, Quiz, Kryssord – Kognitiv trening/god trening for hukommelse
  • Trim, Bowling, Sittedans – Forebyggende og helsefremmende/Fysisk trening
  • Ulike håndarbeidsaktiviteter - gir følelse av mestring og avslapping.
  • Sosiale aktiviteter – bidrar til å være en del av et fellesskap

 

Det er Tildelingskontoret som fatter vedtak om dagtilbud ved dagsenteret.