Du må logge inn via ID-porten. 

 

Har du ikke bolig i dag, eller står i fare for å miste bolig må du samtidig søke om en kommunal bolig.

 

Dersom du er aktuell for deltakelse vil vi møte til en samtale. Du vil her få mer utfyllende informasjon.

Det er Tildelingskontoret som behandler søknad om deltakelse.