• Helhetlig og individuell tilrettelegging for en varig og trygg bosituasjon
  • Ukentlig oppfølging fra kontaktperson/team
  • Hjelp og veiledning knyttet til hverdagsmestring og praktiske utfordringer
  • Bistand i møter, oppfølging av avtaler og forpliktelser knyttet til økonomi, leieavtale ol.
  • Motivering til rusmestring