Søknadsskjema deltakelse Housing First

Du må logge inn via ID-porten. 

 

Dersom du er aktuell for deltakelse vil vi møte til en samtale. Du vil her få mer utfyllende informasjon.

Det er Tildelingskontoret som behandler søknad om deltakelse.