75 55 50 00

Du er her:

Hjemmetjenesten Skjerstad

articleimage

Bil utenfor ett hjem. Foto: Per-Inge Johnsen

Hjemmetjenesten i Skjerstad holder til i Furumoen sykehjem i Misvær. Legetjenesten og helsesøstertjenesten holder også til her.

Hjemmetjenesten Skjerstad dekker gamle Skjerstad kommune - fra Kvikstadheia og til kommunegrensene mot Beiarn og Saltdal.

Virksomheten har felles distriktsnattjeneste med Hjemmetjenesten Saltstraumen, med begge hjemmetjenestevirksomhetene som geografisk område på natt.

Det er Tildelingskontoret som fatter vedtak om opphold i sykehjemmet, dagtilbudet og tjenester fra hjemmetjenesten.

Kontaktinformasjon:

Hjemmetjenesten Skjerstad
Besøksadresse: Furumoen helsesenter, 8100 Misvær
Postadresse: Postboks 319, 8001 Bodø

Telefon: 75 55 49 03

Lysthushaugen boliger: 75 53 93 18
Distriktsnattjenesten Skjerstad/Saltstraumen: 75 55 49 13
Skjerstad dagsenter: 481 29 750

Virksomhetsleder:
Unny N. Sivertsen
E-post: unny.nome.sivertsen@bodo.kommune.no
Telefon: 75 55 49 11

Avdelingsledere:
Hjemmetjenesten Skjerstad - telefon: 75 55 49 13
Furumoen sykehjem - telefon: 75 55 49 12