Om sykehjemmet

Hjemmetjenesten i Skjerstad holder til i Furumoen sykehjem i Misvær. Legetjenesten og helsesøstertjenesten holder også til her.

Virksomheten har felles distriktsnattjeneste med Hjemmetjenesten Saltstraumen, med begge hjemmetjenestevirksomhetene som geografisk område på natt.

Det er Tildelingskontoret som fatter vedtak om opphold i sykehjemmet, dagtilbudet og tjenester fra hjemmetjenesten.