Hjemmetjenesten Øst er en stor og innholdsrik virksomhet. I tillegg til hjemmetjeneste omfatter virksomheten også bokollektiv, dagsenter og cafe. Hjemmetjenesten Øst strekker seg fra tunnelåpningen på Alstad i vest, til Mjønes i øst og helt til kommunegrensen i sør. I løpet av 2020 vil også Skjerstad bli en del av virksomheten. 

TILBUD

Hjemmetjenesten gir tjenester til hjemmeboende, basert på vedtak fra Tildelingskontoret. Ønsker du hjemmetjenester søker du om dette hos tildelingskontoret, link til søknadskjema finner du nede til høyre.


Hjemmetjenesten ØST skal kjennetegnes av:

 • Helhetlig tjeneste og omsorgstilbud.
 • God kvalitet på tjenesten i samsvar med tjenestemottakers behov.
 • Arbeid i forhold til hverdags¬mestring (hjelp til selvhjelp).
 • Nytenkning og velferds-teknologi.

Vårt slagord er – Mestring og trygghet for alle.
Det betyr at du skal føle deg trygg og ivaretatt hos oss på Øst, enten du er bruker, pårørende, student eller ansatt. Det betyr også du som bruker hos oss skal få den samme gode hjelpen uavhengig om du bor i bofellesskap på Tverlandet eller om du bor alene i egen bolig ute i distriktet. 


Virksomheten består av:

 • Mørkved hjemmetjeneste
 • Tverlandet hjemmetjeneste
 • Saltstraumen hjemmetjeneste
 • Straumbo bokollektiv i Saltstraumen med 10 plasser. Målgruppen er eldre med funksjonsnedsettelse og behov for døgnbemanning.
 • Sørgjerdet bokollektiv på Tverlandet med 8 plasser. Målgruppen er personer med kognitiv svikt/fysisk funksjonshemming, primært yngre under pensjonsalder.
 • Tverlandet bo- og servicesenter med aktivitetssenter; Kjøkken, kafé og resepsjon
 • Dagsenter for hjemmeboende personer med demenssykdom. – 10 plasser 5 dager/uke. 

 

Hjemmetjenesten er delt inn i følgende områder:

 • Område Saltstraumen: fra Ilstad til Valnes, til Kvikstadheia mot Misvær.
 • Område Tverlandet: Fra Tverlandsbrua med Hopen i nord, Mjønes/Fauske i øst, Ilstad i sør
 • Område Mørkved: Fra Tverlandsbrua til rundkjøring på Hunstad ved tunnelinnkjøring, samt Soløyvannsveien til Bestemorstua.