Virksomheten har ansvarsbevisste og myndiggjorte medarbeidere som er opptatt av å yte tjenester med høy kvalitet og påtar seg gjerne nye oppgaver og ansvar.

Vi har et godt arbeidsmiljø og fokus på inkluderende arbeidsliv

 

Virksomheten består også av følgende tjenester:

  • Straumbo bokollektiv med 10 plasser. Målgruppen er eldre med funksjonsnedsettelse og behov for døgnbemanning.
  • Sørgjerdet bokollektiv med 8 plasser. Målgruppen er personer med kognitiv svikt/fysisk funksjonshemming, primært yngre under pensjonsalder.
  • Tverlandet bo- og servicesenter med aktivitetssenter; Kjøkken, kafé og resepsjon
  • Dag/aktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demenssykdom – 10 plasser 5 dager/uke. Dette tilbudet er organisert under Tverlandet bo- og servicesenter og startet opp 2. juni 2014

Virksomhetens hjemmetjeneste er delt inn i følgende områder:

  • Område Saltstraumen: Ilstad, Godøynes, Godøy, Knaplund, Ripnes, Tuv, Evjen. Fjell, Gillesvåg, Kodvåg, Børelv, Hongdal, Straumøya, Fjell og Valnes
  • Område Tverlandet: Fra Tverlandsbrua med Hopen i nord, Mjønes/Fauske i øst, Ilstad i sør
  • Område Mørkved: Fra Tverlandsbrua med begge sider av Riksveien fram til øvre og nedre Hunstad ved bom. Soløyvannsveien til Bestemorstua.