75 55 50 00

Du er her:

Videregående skoler i Bodø

Nordland fylkeskommune har ansvar for all videregående opplæring i Nordland. 

I Bodø omfatter dette to videregående skoler; Bodø videregående skole og Bodin videregående skole. 

For mer informasjon se fylkeskommunens hjemmeside: http://www.nfk.no/