75 55 50 00

Du er her:

Ønsker du veiledning av et tverrfaglig team?

Tverrfaglig team er et tilbud til fagpersoner eller foreldre i Bodø kommune som ønsker en bredere tverrfaglig veiledning på sin bekymring for et barn i alderen 0 – 6 år. For Mørkved og Sentrum gjelder tilbudet også barn i alderen 6 – 12 år.

Teamets medlemmer:
En fast representant fra PPT/Fagteam, helsesøster, barnevern og kommunepsykolog eller BUP. I Sentrum og Mørkved vil det også være representant fra skolen (6–12 år) og i Sentrum Flyktningkontoret. Veiledningen vil være ledet av en koordinator.

Hvor:
Det finnes 5 team i Bodø kommune, ett i hvert av områdene: Tverlandet/Saltstraumen, Mørkved/Hunstad, Alsgård, Sentrum og Rønvik inkludert Nordsia/Kjerringøy.

Anonymt eller med navn:
Dersom navnet på barnet skal legges fram i veiledningen, skal foreldre ha gitt sin tillatelse til dette på forhånd.

Taushetsplikt:
Alle i teamet har taushetsplikt.

Oppbevaring av navn og opplysninger:
Det sendes ikke ut referat fra veiledningen. Etter skriftlig samtykke fra foreldrene, vil en kort oppsummering fra møtet legges i barnets mappe på helsestasjonen. Ellers vil alle personopplysninger slettes innen ett år.

Prosessen i veiledningen har følgende hovedmønster;
• Forelder og/eller fagperson presenterer bekymringen
• Teamet reflekterer så over hvordan forstå barnets atferd eller situasjon
• Deretter reflekteres det over hva som kan være meningsfylt å gjøre.

Foreldre kan gjerne ha med seg fagperson fra barnehage, helsestasjon eller skole.

Veiledningen er gratis.