75 55 50 00
 • Bildet viser hvordan boligen vil bli seende ut.

  Botilbud Garnveien

  Spesialtilpasset omsorgsbolig med base for vaktpersonell.

 • Bildet viser hvordan fellesbygget vil bli seende ut.

  Fellesbygg Saltvern

  Spesialbygg tilrettelagt for 10 multihandikappede skoleplasser. Bygget bygges vegg i vegg med Saltvern skole.

 • Bildet viser forsiden av den nye hallen

  Flerbrukshall Bankgata

  Hallen er et samarbeidsprosjekt mellom Nordland fylkeskommune og Bodø kommune.

 • Bildet viser hvordan den nye brannstasjonen blir seende ut.

  Ny brannstasjon

  Dagens brannstasjon, som ble bygget i 1947 og den gang dimensjonert for en befolkning på 6000 beboere, er i en slik stand at den både bygningsmessig og funksjonsmessig bør saneres. Byens befolkning har passert 50000 innbyggere og i den forbindelse stilles det krav til økt bemanning av brannstasjonen. Det er derfor nødvendig at det blir bygget en ny brannstasjon i Bodø. Arbeidet er i gang, og brannstasjonen skal være innflyttingsklar medio februar 2016.

 • Bildet viser hvordan den nye barnehagen vil se ut.

  Rønvik barnehage

  Rønvik barnehage etableres i Årnesveien på samme tomt som Årnesveien barnehage. Ny barnehage skal bygges for små og store barn, totalt 6 avdelinger fordelt på underetasje og 1. etasje. Bygget oppføres i betong/tre og har saltak.