75 55 50 00

Du er her:

articleimage

Foto: Per-Inge Johnsen

Trygghetsalarm

Eldre, funksjonshemmede og andre som føler seg utrygge ved å bo alene, kan søke om trygghetsalarm.

Grunnen kan være at din sykdom medfører akutt behov for hjelp, at det er fare for fall, eller at du har problemer knyttet til utrygghet og engstelse.

Alarmen er koblet til en vaktsentral, og kommunens personell rykker ut hele døgnet dersom alarmen går.

 

Søknad om trygghetsalarm rettes til Tildelingskontoret

Besøksadresse: Havnegata 9, 8006 Bodø

Postadresse: Postboks 319, 8001 Bodø

Telefon: 75 55 50 00