75 55 50 00

Du er her:

Tilskudd til frivillig virksomhet i lokalsamfunn

Søknadsfrist 1.mai 2017

Tilskuddsordningen gjelder tilskudd i henhold til rundskriv 11/2017 fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratets (IMDi). IMDi har bestemt at kommunene skal ha ansvaret for å dele ut tilskuddet. Formålet med driftstilskudd til lokal innvandrerorganisasjoner er å medvirke til å styrke innvandrerbefolkningenes deltakelse i organisasjonslivet og i sosiale nettverk. Tilskudd skal bidra til å skape økt tillit til og økt tilhørighet i det norske samfunnet.

Ordningen er todelt:

A: Driftstilskudd til lokale innvandrerorganisasjoner
B: Tilskudd til frivillig virksomhet i lokalsamfunn.

Begge ordningene har som mål å skape økt tillit og økt tilhørighet i det norske samfunnet.

Det benyttes egne søknadsskjema for hver av ordningene som er tilgjengleig for nedlasting til høyre på denne siden.

Søknad med vedlegg merkes ”Tilskudd til frivillig virksomhet – 2017/1717” og sendes elektronisk til: postmottak@bodo.kommune.no eller pr. post til Bodø kommune, postboks 319, 8001 Bodø

I 2017 skal Bodø kommune dele ut kr 105.337-.

Reglene og kriterier for tilskuddsordningen finnes på nettsidene til IMDi, og er også tilgjengelig for nedlasting til høyre på denne siden.

Ordningen gjelder organisasjoner og aktiviteter i Bodø. Organisasjoner som har medlemmer på tvers av flere kommuner eller skal gjennomføre aktiviteter som gjelder flere kommuner i Nordland henvises til Nordland fylkeskommunes tilskuddsordning til samme formål.


A. Driftstilskudd til lokale innvandrerorganisasjoner

Innvandrerorganisasjoner med minst 30 betalende medlemmer kan søke om støtte til drift av organisasjonen. Målet med tilskuddet er:

  • å medvirke til å styrke innvandrerbefolkningens deltakelse i organisasjonslivet lokalt
  • å øke tilgjengeligheten til sosiale nettverk for denne delen av befolkningen
  • bidra til å skape økt tillit til og økt tilhørighet i det norske samfunnet

Innvandrerorganisasjoner med medlemmer primært fra Norden, USA, Canada, Australia og New Zealand faller utenfor tilskuddsordningen.


B. Tilskudd til frivillig virksomhet i lokalsamfunn

Formålet med tilskuddet til frivillig virksomhet er å skape møteplasser og aktiviteter i lokalsamfunn på tvers av ulike grupper i befolkningen. Tiltakene skal være knyttet til integrering og inkludering av personer med innvandrerbakgrunn. Tilskudd skal bidra til å skape økt tillit og økt tilhørighet i det norske samfunnet.

Målgruppen for denne tilskuddsordningen er frivillige organisasjoner i Bodø.

Se her for nærmere beskrivelse og kriterier.


 

Ved spørsmål kontaktes rådgiver Reidar H. Skogli, tlf: 75 55 51 03/ 916 19 045 eller epost: reidar.h.skogli@bodo.kommune.no