75 55 50 00

Du er her:

Systematisk tilnærming til barn vi bekymrer oss for

MÅLSETTING: Rett hjelp til rett tid

Trinn 1:     (grønt på Oppvekstkartet)
Samtale mellom foreldre og nærmeste fagperson fra helsestasjon, familiesenter, barnehage eller skole.

                   Mål:

  • Felles kartlegging av barnets ressurser, mestring og problemer.
  • Planlegge og iverksette konkrete tiltak for å endre situasjonen.

Trinn 2:     (gult/ rødt på Oppvekstkartet)
Hvis tiltakene på trinn 1 ikke hjelper, har fagpersonen ansvar for at det blir tatt kontakt med andre fagpersoner og innkalt til samtale hvor også foreldrene deltar.

                   Mål:

  • Åpen kommunikasjon mellom foreldre og alle involverte faginstanser.
  • Endre eksisterende tiltak og/eller iverksette nye konkrete tiltak med nye involverte fagpersoner.

På alle nivå gjelder følgende:

  • Vurder bruk av samtykkeskjema så tidlig som mulig i prosessen.
  • Iverksatte tiltak skal evalueres skriftlig, senest i løpet av 2 måneder.
  • Alle involverte skal delta i evalueringsmøtet.
  • Hvis evalueringene viser at tiltakene ikke har ført til endring, skal nye muligheter drøftes og avtales i samme møte.