75 55 50 00

Du er her:

Jeg har lyst til å bli støttekontakt

Kanskje akkurat du er den vi er på utkikk etter. Våre brukere har et vidt spenn av behov og interesser. De har det til felles at de ønsker en mer aktiv fritid, men trenger hjelp for å få det til. Behovene er like forskjellige som brukerne, kanskje noen trenger hjelp til å bli mer sosialt aktive, mens andre trenger assistanse for å henge med i den fritidsaktiviteten de ønsker.

Bodø kommune har til enhver tid behov for mennesker som har overskudd og ønske om å bli støttekontakt.

Støttekontakttjenesten gis enten en til en eller i grupper. Bodø kommune ønsker at tjenesten skal gis i grupper. Dette er viktig med tanke på å øke brukers sosiale kontaktflate. Grupper varierer i størrelse. Store grupper vil da ha flere støttekontakter.

Du og den/de personen(e) du skal være støttekontakt for, planlegger sammen hva timene skal brukes til. Det er mulig å søke om å få dekket noen utgifter til aktiviteter.

Søknad

Dersom dette er noe du kan tenke deg, fyller du ut søknadsskjema og sender dette sammen med vandelsattest til :

Bodø kommune,
Postboks 319,
8001 Bodø.

Merk konvolutten «Støttekontakt».

Når vi finner det vi tror er en god match for deg, vil du bli innkalt til en samtale. Av og til tar dette litt tid. Det betyr ikke at du er uegnet som støttekontakt.

Vandelsattest/politiattest

For å arbeide som støttekontakt trenger du vandelsattest/politiattest. Dette søker du om elektronisk på politiets side: https://www.politi.no/tjenester/politiattest/.

Vedlagt søknaden skal du sende inn en bekreftelse på formålet med søknaden. Denne får du ved å ta kontakt på epost til følgende adresse: margrethe.lorentzen@bodo.kommune.no


 

Utbetaling av lønn til støttekontakter og privatavlastere

Alt som omhandler lønn (timelister, kjørelister osv) til støttekontakter og privatavlastere skal sendes pr post til:

Bodø kommune
att: Margrethe Lorentzen (Støttekontakttjenesten/lønn)
Postboks 319
8001 Bodø

eller på e-post til Margrethe.Lorentzen@bodo.kommune.no
Husk at timelistene/kjørelistene osv skal være signert

Innlevering innen den 5. i hver måned. Timelisten skal være for en måned av gangen og følgende vedlegg skal være med: kvitteringer for utgifter, bompasseringer og parkering.

Ved for sen innlevering utbetales lønn måneden etter.

Timelister skal være riktig utfylt og utgifter utbetales i forhold til vedtak.

Timelistene kan du laste ned fra menyen til høyre.

Bompasseringer

 

Med bombrikke

Logg inn på "Min side" hos veipakkeselskapets hjemmeside.

Klikk deg inn på avtalen det gjelder. Dersom du ønsker passeringer for en bestemt periode klikker du på "Vis passeringer". Ønsker du passeringer tilknyttet en faktura klikker du på "Vis" under aktuell faktura.

Skriv ut disse og legg som vedlegg til timelistene

 

Uten bombrikke

Legg kopi av faktura for passeringer med som vedlegg til timelisten, så vil utleggene bli refundert.