75 55 50 00

Du er her:

Støttekontakt

articleimage

Formålet med støttekontakt er å hjelpe den enkelte til en meningsfull fritid og samvær med andre.

Støttekontakt kan være en måte å gi personlig assistanse til deltakelse i fritidsaktiviteter. Formålet med støttekontakt er å hjelpe den enkelte til en meningsfull fritid og samvær med andre.

Kommunen har ansvar for helse- og omsorgstjenester, herunder støttekontakt. Jf. Helse- og Omsorgstjenesteloven § 3-2 punkt 6 bokstav b.

Målgruppe

Søkere med psykiske, sosiale og/eller fysiske funksjonsnedsettelser, som vanskeliggjør deltakelse i fritidsaktiviteter.

Pris på tjenesten

Det kreves ikke egenbetaling for støttekontakt.

Søknad

Søknad om støttekontakt sendes Tildelingskontoret, postboks 319, 8001 Bodø

Søknadsskjema, samt informasjon om blant annet saksbehandlingstid og klagemuligheter finner du i link til høyre.

Det er ingen søknadsfrist.
Alle søknader behandles etter en individuell vurdering av behovene i hver enkelt sak.

Kontaktinformasjon

Tildelingskontoret
Besøksadresse: Havnegata 9, 8006 Bodø
Postadresse: Postboks 319, 8001 Bodø

Telefon: 75 55 50 00

 

Støttekontaktoppdrag

Kan du tenke deg å være støttekontakt?