75 55 50 00

Du er her:

  • Støttekontakt og privatavlastning

    Støttekontakt er et tilbud til personer i alle aldre som har behov for sosialt samvær eller støtte for å delta i aktiviteter utenfor hjemmet, mens privatavlastning er et opphold i et annet hjem til faste tider.