75 55 50 00

Du er her:

Støttekontakt og privatavlastning

Støttekontakt er et tilbud til personer i alle aldre som har behov for sosialt samvær eller støtte for å delta i aktiviteter utenfor hjemmet, mens privatavlastning er et opphold i et annet hjem til faste tider.

​​​​​​Støttekontakten kan komme på besøk, bli med på kafé, kino, trening eller andre sosiale aktiviteter.​ Hjelpen blir gitt etter brukers ønsker og behov. Støttekontakten har vanligvis ingen spesiell faglig bakgrunn, men får opplæring og blir fulgt opp av fagfolk.

Privat avlastning innebærer vanligvis et opphold for den omsorgstrengende i et annet hjem til faste tider, men det kan også avtales ordninger der avlaster kommer hjem til den omsorgstrengende og overtar omsorgsoppgavene der. Avtaler og vedtak om privat avlastning lages for en periode av gangen, slik at ordningen blir forutsigbar for både omsorgsyter og avlaster.

Det er Tildelingskontoret som fatter vedtak ut fra den enkeltes behov.

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail