75 55 50 00

Du er her:

Storgataprosjektet

Forslag til områderegulering for Storgatakvartalene 9, 10, 17, 18 og 19 er til politisk behandling.

Følg den politiske prosessen her: http://politikk.bodo.kommune.no/moteplaner/category8345.html og på http://bodo.kommune.no/planer-til-politisk-behandling/sluttbehandling-av-omraderegulering-for-storgatakvartalene-9-10-17-18-og-19-article70795-8036.html

esrdtuy