75 55 50 00

Du er her:

Spesialpedagogisk fagteam

Spesialpedagogisk fagteam (Fagteamet) er organisert under Barnehagekontoret og holder til i Speiderveien 4, 2.etg.

Vi er samlokalisert med PPT 0-6.

Fagteamet arbeider med alle barn i alderen 0-16 år med særlige behov. 

Teamet består av spesialpedagoger som jobber i forhold til barn 0-6 år og logopeder som har sitt arbeid både i barnehage og skole (0-16 år).

Fagteamet arbeider både som veiledere og/ eller direkte med barn med rett til spesialpedagogisk hjelp. 

Vi har også et lavterskeltilbud for barnehagene.