75 55 50 00

Du er her:

Spesialpedagogisk fagteam

Fagteamet er organisert under Barnehagekontoret og holder til i Speiderveien 4, 2.etg.

Teamet består av spesialpedagoger som jobber i forhold til barn 0-6 år og logopeder som har sitt arbeid både i barnehage og skole (0-16 år), i tillegg til en førskolelærer med master i barnehagepedagogikk som jobber med Lavterskeltilbudet i forhold til barnehagen.

Leder:

Yvonne Celius Kristensen

tlf: 75556065 e-post: yvonne.celius.kristensen@bodo.kommune.no

Spesialpedagog / Pedagog på Lavterskel (1 stilling):

Beathe Haukås Olsen

Cathrine Ask

Spesialpedagoger (5,5 stillinger):

Siv Rødland - teamleder

Anne Bakkerud

Solveig Willumsen Hansen

Trine Søttar Svendsen

Monika Boltshauser

Lisa Pettersen

Logopeder, 4,5 stillinger:

Siril Sahlberg - teamleder

Evy Marthe Holthe

Jorunn Nygaard Wik

Geir Evensen

Monica Boholm

 

Spesialpedagogens / logopedens oppgaver:

Spesialpedagogene og logopedene bistår barnehagen/skolen med å sette i verk / utføre det spesialpedagogiske arbeidet etter sakkyndig vurdering og enkeltvedtak. Disse jobber da vanligvis på timebasis fordelt ut over året i barnehagen / skolen.

I barnehagen:

Spesialpedagogen / logopedene kan undervise, gi modellæring, rådgivning eller veiledning til pedagogisk leder / assistenter / foreldre. I enkelte tilfeller arbeides det også direkte med barnet.

Spesialpedagog deltar på samarbeids- / ansvarsgruppemøter. De kan også delta på avdelings- og personalmøter i barnehagen, og på møter med eksterne samarbeidspartnere etter behov.

Det samme gjelder for logopeden i barnehagen.

I skolen:

I skolen jobber logopeden direkte med det enkelte barn og gir veiledning til lærer / assistent / foreldre i videre arbeid.