75 55 50 00

Du er her:

  • SFO – mulighet for redusert foreldrebetaling

    For å sikre at alle har reell tilgang til sfo-tilbudet har bystyret bestemt at husholdninger med samlet inntekt under 3,5G kan søke om moderasjon i foreldrebetalingen. 3,5 G utgjør per 01.08.17 kr 327.719.