75 55 50 00

Du er her:

 • Søknader som krever dokumentasjon

  Noen søknader på barnehageplass krever utvidet dokumentasjon. Det er viktig at denne kommer barnehagekontoret i hende så fort som mulig etter at man har levert digital søknad slik at opplysningene kan registreres. Søknader som er levert med krav om hensyn til særskilte kriterier hvor dokumentasjon ikke foreligger blir behandlet uten å ta stilling til de påberopte kriterier.

 • Søknad om barnehageplass for barnehageåret 2017/2018

  Søknadsfrist var 15. februar 2017 for hovedopptaket til 2017/2018. Deretter foretas det opptak fortløpende for å fylle eventuelle ledige plasser i barnehagene. Vær oppmerksom på at noen søknadskriterier utløser særskilt krav om dokumentasjon.

 • Barnehagepriser

  Barnehagene i Bodø forholder seg til den enhver tid gjelde forskrift om foreldrebetaling i barnehager.

 • Overføring av barnehageplass

 • Klage

 • Søknadsprosessen

  Bodø kommune behandler søknad på barnehageplass digitalt. Informasjon om prosessen kommer på mail til søker og det sendes ut brev i posten ved et eventuelt tilbud.