75 55 50 00

Viser treff for:

Vis

Alle (52) Aktuelt (13) Kommunens nettsteder (13) Informasjonssider (1) Dokumenter (25) Ansatte (0)
Se alle

Aktuelt (13)

Skjerstad kommunedelsutvalgs ildsjelpris for 2016.

Skjerstad kommunedelsutvalg har i flere år delt ut en ildsjelpris. Vær med å foreslå kandidater til årets pris!Les artikkelen

Ovesiktskart som viser Holten

Melding om vedtak - detaljreguleringsplan for Holten hyttefelt

Bodø bystyre har i møte den 27.03.14 under PS 14/46, behandlet overnevnte detaljreguleringsplan med plan-ID 934. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge området for fritidsboliger. Klagefrist 27. april 2014Les artikkelen

Illustrasjon

Melding om oppheving av planvedtak - Detaljreguleringsplan for Kvalnes hyttefelt

Bodø bystyre har i møte 29.10.2015 vedtatt å oppheve detaljreguleringsplanen for Kvalnes hyttefelt, plan-ID 8004. Klagefrist er satt til 28. november 2015.Les artikkelen

Området

Melding om planvedtak - Kvalnes hyttefelt

Bodø bystyre har i møte 18.06.2015 vedtatt detaljreguleringsplan for Kvalnes hyttefelt, planID 8004. Klagefrist er satt til 15.08.2015.Les artikkelen

Bildet viser nEDRE hUNSTAD

OFFENTLIG ETTERSYN OG HØRING - FORSLAG TIL GRØNNSTRUKTURPLAN

Bystyret vedtok 30.03.2017 å legge forslag til Grønnstrukturplan ut på offentlig ettersyn og høring. Frist for innspill er satt til 29.05.2017.Les artikkelen

Se alle

Kommunens nettsteder (13)

Skjerstad kommunedelsutvalgs ildsjelpris for 2016.

Skjerstad kommunedelsutvalg har i flere år delt ut en ildsjelpris. Vær med å foreslå kandidater til årets pris!Les artikkelen

Ovesiktskart som viser Holten

Melding om vedtak - detaljreguleringsplan for Holten hyttefelt

Bodø bystyre har i møte den 27.03.14 under PS 14/46, behandlet overnevnte detaljreguleringsplan med plan-ID 934. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge området for fritidsboliger. Klagefrist 27. april 2014Les artikkelen

Illustrasjon

Melding om oppheving av planvedtak - Detaljreguleringsplan for Kvalnes hyttefelt

Bodø bystyre har i møte 29.10.2015 vedtatt å oppheve detaljreguleringsplanen for Kvalnes hyttefelt, plan-ID 8004. Klagefrist er satt til 28. november 2015.Les artikkelen

Området

Melding om planvedtak - Kvalnes hyttefelt

Bodø bystyre har i møte 18.06.2015 vedtatt detaljreguleringsplan for Kvalnes hyttefelt, planID 8004. Klagefrist er satt til 15.08.2015.Les artikkelen

Bildet viser nEDRE hUNSTAD

OFFENTLIG ETTERSYN OG HØRING - FORSLAG TIL GRØNNSTRUKTURPLAN

Bystyret vedtok 30.03.2017 å legge forslag til Grønnstrukturplan ut på offentlig ettersyn og høring. Frist for innspill er satt til 29.05.2017.Les artikkelen

Informasjonssider (1)

Portrett Gotfred Jensen

Skjerstad nærmiljøsenter og servicetorg

Fram til 2005 var Skjerstad egen kommune, og i det som tidligere var kommunehuset i Misvær finner vi nå servicetorg og nærmiljøsenter.Besøk websiden

Se alle

Dokumenter (25)

Dokumentnavn Filtype Lastet opp Ansvarlig

icon1 Planbeskrivelse(1).pdf

iconPDF

27.05.2014

Kristoffer Larsen Seivåg

icon1 Planbeskrivelse(2).pdf

iconPDF

07.10.2014

Kristoffer Larsen Seivåg

icon1 Planbeskrivelse.pdf

iconPDF

26.05.2014

Kristoffer Larsen Seivåg

icon1. Planbeskrivelse.pdf

iconPDF

08.10.2014

Kristoffer Larsen Seivåg