Meny

Grunnskolekontoret

Grunnskolene i Bodø kommune består av 24 grunnskoler med ca. 6000 elever. I tillegg er Kulturskolen og Bodø Naturskole organisert under grunnskolekontoret. I menyen til venstre finner du mer info om den enkelte skole.

Undervisningssjefen og hans stab har et overordnet faglig ansvar for grunnskole, SFO, naturskole, kulturskole og voksenopplæring, med særlig vekt på utviklingstiltak. I tillegg har fagstaben oppgaver av drifts- og forvaltningsmessig karakter. Grunnskolekontoret er en del av oppvekst og kulturavdelingen og jobber primært med oppgaver i forhold til kommunens grunnskoler, Bodø voksenopplæring, Kulturskolen og Naturskolen.

Grunnskolekontoret har som fokus å koordinere, utvikle, støtte og lede kommunens skoler.

Oppgaver

Drift av skolene, herunder

 • Økonomi
 • Overordnet koordinering av skyss
 • Koordinere grunnleggende norskopplæring
 • Opfølgning av avtaler

Utvikling av skolene, herunder

 • Koordinere, støtte og utfordre skolene i den faglige skoleutvikling
 • Utviklings- og tilsynsbesøk på skolene
 • Kompetanseutvikling
 • Ledermøter og nettverk
 • Årlig tilstands- og ressursrapport til bysteret

Andre opgaver

 • Samarbeid med vidergående skoler
 • Samarbeid med barnhager
 • Tverfaglig samarbeid innen kommunen

Besøksadresse:

Rådhuset
Kongensg. 23
8001 Bodø

Kontaktinformasjon:

Tore Tverbakk, undervisningssjef
Telefon 75 55 60 40
E-post: Tore.Tverbakk@bodo.kommune.no

Gisle Berg, skolefaglig rådgiver
Telefon: 75 55 60 45
E-post: gisle.berg@bodo.kommune.no

Tone K. Dising, skolefaglig rådgiver
Telefon: 75 55 60 14
E-post: Tone.Krey.Dising@bodo.kommune.no

Julie Lysberg, skolefaglig rådgiver
Telefon: 75 55 60 47
E-post: Julie.Lysberg@bodo.kommune.no

Espen Fjærvoll, spes. ped. rådgiver
Telefon: 75 55 60 46  
E-post: espen.fjarvoll@bodo.kommune.no
Særskilte arbeidsområder: Spesialundervisning

Bjørn Didriksen, IT-konsulent
Telefon: 75 59 35 59
E-post: bjorn.didriksen@bodo.kommune.no 
Særskilte arbeidsområder: Kompetanseheving IKT. Administrasjon og oppfølging av elevnettet.

Ståle Aasjord, økonomirådgiver
Telefon: 75 55 60 41
E-post: staale.aasjord@bodo.kommune.no 
Særskilte arbeidsområder: Økonomistyring/rådgiving.

Gunnar Barosen skolefaglig rådgiver
Telefon: 75556039
E-post: Gunnar.Jarle.Barosen@bodo.kommune.no

Heidi Einarson, skolefaglig rådgiver
E-post: Heidi.Einarson@bodo.kommune.no

 

 

 

Beredskapsteam mot mobbing
 

Nullmobbing