75 55 50 00

Interkommunalt plansamarbeid om planlegging av Skjerstadfjorden

Hensikten med planarbeidet er å etablere en felles arealplan for fjordsystemet og en felles forvaltning av fjorden.

Skjerstadfjorden